LAKOVANIE

Lakovanie patrý do poslednej a finálnej úpravy komponentu.
Ponúkame Vám finálnu úpravu lakovaním mokrou farbou alebo práškovou farbou.
Ponúkame veľké množstvo odtieňov z rôznych farieb.

Práškové lakovanie

Povrchová úprava kovov práškovými vypaľovacími farbami, niekedy tiež nazývaná ako práškové lakovanie, alebo práškovanie resp. laikmi nesprávne označovaná ako "komaxitovanie" je modernou technológiou povrchových úprav kovových výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli. Pri tomto postupe sa častice prášku elektricky nabijú, zatiaľ čo upravovaný predmet je uzemnený. Prášková farba drží na povrchu upravovaných kovových (resp. iných vodivých) výrobkov vplyvom elektrostatických síl. Častice práškovej farby sa môžu elektrostaticky nabiť jedným z dvoch spôsobov a to: • elektrostatickým nabitím pri prechode prášku vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištoli • tribostatickým nabitím, kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu, ktorým je vystlaná rúrka striekacej pištole Pri následnom vypaľovaní v peci pri teplote cca 180 - 200 °C dochádza k roztaveniu práškovej farby na povrchu výrobku a k vytvoreniu homogenného náteru. Po vybratí výrobkov z pece a ich vychladnutí na vzduchu je finálny povrch hotový. Nespornou výhodou práškového lakovania je, že je dnes jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.

Mokré lakovanie

Exteriérové súčasti: množstvo kovových či plastových predmetov, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane úžitkového predmetu, si zaslúži peknú náterovú vrstvu. Môžete si vybrať z nekonečného množstva farieb, farebných efektov a stupňov lesku.


U každého produktu sa vopred určí zloženie rôznych vrstiev. Môže ísť o 1 až 4 rôzne vrstvy laku. Použité nátery sú jednozložkové alebo dvojzložkové systémy na báze vody alebo rozpúšťadiel. Podľa druhu použitia ide o priméry, plné farby, metalické farby, perleťové farby, mäkké laky alebo transparentné nátery. Nanášanie náterových vrstiev sa vykonáva konvenčnými alebo elektrostatickými striekacími pištoľami. Aplikácia môže byť robotická alebo manuálna.

Galéria lakovaných komponentov