Naša spoločnosť má momentálne siedmich technológov a jedného konštruktéra.
Ich úlohou je programovanie väčšiny CNC strojov.
Ide hlavne o stroje ako TruLaser L3030, Hwacheon HI TECH 850 L, Tessen Evo 35 a iných.
Od práce technológov záleží bezchybnosť samotného komponentu, rýchlosť spracovania vo výrobe a samozrejme aj cena. Ide o spracovanie v programoch ako je TruTops, Solidworks, GibbsCam.
Po všetkých zozbieraných dátach a výstupoch z programov ako sú časi, hmotnosti, plochy, možnosti obrábania a podobne nahrá všetko do informačného systému CITO Digital a posunie úlohu na vedúceho Technológie ktorý to prekontroluje a po jeho schválení sa posúvajú všetky informácie obchodnému oddeleniu.

Niečo o programovaní v TruTopse

Vyvinutý špeciálne pre laserové stroje 2D a vynikajúco prispôsobený na stroje TruLaser: TruTops Laser obsahuje celé know-how značky TRUMPF z oblasti využívania lasera vo forme jednoducho použiteľných technologických tabuliek. Tak vyťažíte zo svojho stroja to najlepšie. Používateľsky prívetivý a efektívny Automatizmy a asistenti zjednodušujú a zefektívňujú každodennú prácu s TruTops Laser. Systém napr. samostatne vytvára slučky alebo zaoblenia na rohoch, generuje zapichovacie body a nájazdové alebo odjazdové dráhy. Aj program NC je generovaný automaticky. S TruTops Laser prídete do cieľa pomocou nemnohých kliknutí. Hospodárny a s bezpečnými procesmi Rezané diely umiestni TruTops Laser na tabuľu plechu tak, aby sa čo najlepšie využila – diely sa povkladajú. Dokonca nepotrebné vnútorné plochy dielov program obsadí. Pretože TruTops Laser vie, ako pracujú stroje TruLaser, nielenže sa vynikajúco využije materiál, ale môžete kedykoľvek dôverovať aj bezpečnému priebehu procesov opracovania. Produktívne ku kvalitným výsledkom rezania Priebehy opracovania, ktoré vytvoríte pomocou TruTops Laser, sú nedosiahnuteľne rýchle. Softvér automaticky využíva vhodné parametre na bezchybné výsledky rezania. Pritom sa výkon lasera prispôsobuje každej úlohe a používa sa čo najúspornejšie. Kompatibilný vďaka rozhraniam Rozhrania k hlavným systémom CAD umožňujú rýchle preberanie výkresov dielov. Ak by tieto dáta boli nepresné, napr. keď nie sú uzavreté obrysy, inteligentní asistenti tieto chyby opravia. Pomocou integrovaného TruTops CAD však zostavíte výkresy obratom ruky aj sami.

PROGRAMOVANIE V GIBBSCAME

GibbsCAM bol a je navrhnutý pre technológov obrábania tímom, krorý vzišiel z technológov obrábania. Teda tak, aby ste mohli obrábať a nemuseli sa učiť, prípadne bojovať s úskaliami programovacej logiky. Vo väčšine prípadov ste schopný hneď prvý deň produkovať bezchybné NC programy.
3D prehrávač zobrazuje vašu prácu, model obrábanej súčiastky, ktorý je vytváraný simuláciou obrábania postupne, ako keby obrábanie prebiehalo. Grafické zobrazenie sleduje dráhu nástroja v reálnom čase, virtuálne obrába danú hĺbku rezu po nami definovaných drahách nástroja. Tým môžeme odhaliť prípadnú technologickú chybu a neplytvať materiálom, časom ani peniazmi.