PROJEKTY:

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku SKL MECHANIC s.r.o. prostrednítstvom zavedenia inovatívnych technológiíÍ do výroby.
 

Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Modernizácia stavebného objektu spoločnosti SKL Mechanic s.r.o.


Zmluva o dielo