TRUTOPS


PROGRAMOVANIE V TRUTOPS

 


 Vyvinutý špeciálne pre laserové stroje 2D a vynikajúco prispôsobený na stroje TruLaser: TruTops Laser obsahuje celé know-how značky TRUMPF z oblasti využívania lasera vo forme jednoducho použiteľných technologických tabuliek. Tak vyťažíte zo svojho stroja to najlepšie.

Používateľsky prívetivý a efektívny
Automatizmy a asistenti zjednodušujú a zefektívňujú každodennú prácu s TruTops Laser. Systém napr. samostatne vytvára slučky alebo zaoblenia na rohoch, generuje zapichovacie body a nájazdové alebo odjazdové dráhy. Aj program NC je generovaný automaticky. S TruTops Laser prídete do cieľa pomocou nemnohých kliknutí.

Hospodárny a s bezpečnými procesmi
Rezané diely umiestni TruTops Laser na tabuľu plechu tak, aby sa čo najlepšie využila – diely sa povkladajú. Dokonca nepotrebné vnútorné plochy dielov program obsadí. Pretože TruTops Laser vie, ako pracujú stroje TruLaser, nielenže sa vynikajúco využije materiál, ale môžete kedykoľvek dôverovať aj bezpečnému priebehu procesov opracovania.

Produktívne ku kvalitným výsledkom rezania
Priebehy opracovania, ktoré vytvoríte pomocou TruTops Laser, sú nedosiahnuteľne rýchle. Softvér automaticky využíva vhodné parametre na bezchybné výsledky rezania. Pritom sa výkon lasera prispôsobuje každej úlohe a používa sa čo najúspornejšie.

Kompatibilný vďaka rozhraniam
Rozhrania k hlavným systémom CAD umožňujú rýchle preberanie výkresov dielov. Ak by tieto dáta boli nepresné, napr. keď nie sú uzavreté obrysy, inteligentní asistenti tieto chyby opravia. Pomocou integrovaného TruTops CAD však zostavíte výkresy obratom ruky aj sami.