SOLIDWORKS


PROGRAMOVANIE V SOLIDWORKSE

 SolidWorks je v súčasnej dobe najúspešnejší strojárenský 3D CAD systém na slovenskom a českom trhu, čo dokazuje taktiež každoročný nárast počtu predaných licencií. Ako parametrický 3D modelár vám SolidWorks ponúka výkonné objemové i plošné modelovanie, vertikálne nástroje pre plechové diely, zvarence a formy, prácu s neobmedzene rozsiahlymi zostavami a automatické generovanie výrobných výkresov.

Pokiaľ hovoríme o SolidWorks, máme na mysli hlavne ľahké a vizuálne prehľadné ovládanie. Užívateľské rozhranie SolidWorks je veľmi intuitívne a ponúka pohotové pracovné postupy, rapídne znižuje nutné pohyby myšou a umožňuje okamžitú, kontextovo závislú interakciu s užívateľom. Ovládanie je založené na technológii SWIFT, ktorá redukuje potrebu opakujúcich sa úkonov, manuálnych zásahov a aj takých operácií, kde si ani skúsený užívateľ nie je vopred istý postupom a často siaha po metóde pokus omyl. SWIFT dokáže šetriť významné množstvo času a umožňuje sa viac venovať samotnému procesu modelovania a nie ovládania systému.

HlavnÉ vÝhody rieŠenia SolidWorks

Komplexné SolidWorks Multiproduct riešenie je postavené na SolidWorks PLM.
Úplná asociativita medzi SolidWorks Multiproduct dokumentmi; všetky dáta sú vždy aktuálne.
Intuitívne, ľahké a vizuálne prehľadné ovládanie postavené na technológii SWIFT.
Pomocou najširšej palety základných, pokročilých i špecializovaných nástrojoch, vám SolidWorks umožní dokončiť prácu včas, presne a efektívne. solidworks uvod2
Špeciálna technológia pre prácu s veľkými zostavami a generovanie rozsiahlych výkresov .
Vysoká úroveň naviazaných služieb a technickej podpory.
Kompletná česká lokalizácia všetkých produktov SolidWorks.Bezkonkurenčná licenčná politika.