TRULASER L3030


LasÉROVÉ ZARIADENIE OD SPOLOČNOSTI TRUMPF

 


 

Pracovná oblasť:
OSA X: 3000 mm
OSA Y: 1500 mm

OSA Z: 150 mm

Max. hrúbka materiálu:

Stavebná oceľ: 20 mm

Ušlachtilá oceľ: 12 mm

Hliník: 8 mm

  • Minimálne vedľajšie časy vďaka stratégii jednej rezacej hlavy a automatickému meniču dýz
  • Zvýšená rýchlosť a dynamika vďaka technike lineárneho pohonu
  • Integrovaný menič paliet na výmenu plechových tabúľ v priebehu niekoľkých sekúnd a pre krátke vedľajšie časy
  • Inovatívne procesy opracovania na rýchle opracovanie s bezpečnými procesmi
  • Minimálne doby prestojov vďaka pozdĺžnemu dopravnému pásu na odvoz trosky a malých čiastočiek
  • Modulárne možnosti automatizácie

Doplnená opcia ROLTOLAS:

Obrábanie rúr s maximálnim priemerom 140 mm a 415 mm na požadované otvory.
Možnosť obrábať aj nepravidelné formáty jaklov vďaka prizmatyckím čelustiam.