GIBBSCAM


PROGRAMOVANIE V GIBBSCAME

 CAD/CAM software pre rýchlu a ľahkú tvorbu NC kódu

 

Prečo zvoliť práve GibbsCAM?

Rovnako ako ostatní ľudia, ktorí programujú ručne CNC obrábacie stroje aj vy určite hľadáte nástroj, CAM systém, ktorý nebude zložitý, bude za rozumnú cenu a na trhu osvedčený. Zháňate výkonný systém, ktorý by vám uľahčil prípravu výroby na CNC strojoch, ale nemáte čas absolvovať dlhé a náročné školenia. Potrebujete ho pokiaľ možno ihneď. Určite tiež požadujete, aby to bol produkt na špičkovej technologickej úrovni so zázemím odborníkov, ktorí sa vám budú neustále snažiť uľahčovať túto etapu prípravy výroby. To je dôvod zoznámiť sa viac s produktom GibbsCAM.

 

Jednoduché naučiť sa:

GibbsCAM bol a je navrhnutý pre technológov obrábania tímom, krorý vzišiel z technológov obrábania. Teda tak, aby ste mohli obrábať a nemuseli sa učiť, prípadne bojovať s úskaliami programovacej logiky. Vo väčšine prípadov ste schopný hneď prvý deň produkovať bezchybné NC programy.

 

Ľahké k používaniu:

Výkonnosť GibbsCAM technologického CAD/CAM software je daná aj intuitívnym grafickým rozhraním, kedy vlastná technológia obrábania vzniká výberom príslušnej ikony a jej prenesením do technologického postupu.

 

Import grafických súborov:

Od začiatku vývoja GibbsCAMu bol kladený dôraz na nutnosť dokázať správne importovať CAD súbory, výkresy a modely. Osvedčilo sa naviazanie priamej spolupráce s výrobcami konštrukčných CAD software (Solidworks, Solid Edge, Inventor a ďalšími), čím je zaručená podmienka, nutná k zvládnutiu importu väčšiny formátov, a to od dvoch osí , až po plošné a objemové modely.

 

Prehliadnie si vašu prácu pred vlastným obrábaním:

3D prehrávač zobrazuje vašu prácu, model obrábanej súčiastky, ktorý je vytváraný simuláciou obrábania postupne, ako keby obrábanie prebiehalo. Grafické zobrazenie sleduje dráhu nástroja v reálnom čase, virtuálne obrába danú hĺbku rezu po nami definovaných drahách nástroja. Tým môžeme odhaliť prípadnú technologickú chybu a neplytvať materiálom, časom ani peniazmi.

 

Tradícia:

Tím, vyvíjajúci technologický software GibbsCAM, zavádza od roku 1982 do odboru CAD/CAM revolučné novinky. Od využitia štandardných PC pre akúkoľvek prácu, cez integráciu 3D reálneho prehrávača, až po priame obrábanie importovaných solidov. Nielen tieto vlastnosti robia z tohoto software silnú pomôcku pre vašu výrobnú prevádzku.

 

Integrácia CAM do CNC systémov:

Výrobcovia riadiacich systémov ako sú Fanuc, Siemens, Fadal atď. pri voľbe aplikácie dielenského programovania volili SFP Gibbs ako nástroj pre ľahkú prípravu NC programu priamo na obrábacom stroji.

 

Nikdy nebudete sami:

Pri práci s GibbsCAMom máte zaručené, že v prípade potreby rady či konzultácie je vám okamžite k dispozícii náš pracovník na e-maile, telefóne, alebo pomocou diaľkovej diagnostiky cez internet s využitím produktu netviewer. Jednoduché k naučeniu a ľahké k používaniu, možnosť importu výkresov a modelov vlastných aj modelov zákazníkov, zaručená zákaznícka podpora a silný vývojový tím - to sú všetko štandardy, ktoré vám umožňujú pracovať efektívne a byť stále konkurenceschopný.