FEELER


CNC OBRÁBACIE FRÉZOVACIE CENTRUM

 


 

Špecifikácie :

Posuv stola v ose ........ mm
Posuv stola v ose X ........ mm
Posuv stola v ose Z ........ mm
Max. otáčky vretena ........ RPM
Presnosť obrábania ........ mm
Max.hmotnosť obrobku ........ kg